Hit enter after type your search item
ERASMUSGRAM

Erasmus'tan daha fazlası

Portekiz Uzun Dönem ESC Gönüllülük Projesi

img

Proje koşulları hakkında:

– Konaklama ve yemek giderleri proje bütçesinden %100 karşılanacaktır.

– Seyahat giderleri proje bütçesinden %100 karşılanacaktır.

– Gönüllülere ülke bazında aylık gönüllü ödeneği verilecektir.

– Proje sürecinde gönüllüye rehberlik edecek bir mentor, proje ekibi tarafından gönüllüye sağlanacaktır.

Gönüllülük Projesi Hakkında:

Gönüllülük Projeleri, 17-30 yaş arası gençlerin 2-12 ay arasında Avrupa’da sosyal projelerde gönüllü olmalarını sağlar.

Gönüllülük projesinin amacı, Avrupa’dan ve dışından gençleri, kendi aralarında dayanışma ve hoşgörüyü teşvik etmesi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için aktif gönüllülük projelerinde bulunmaya teşvik etmektir.

Proje Hakkında: “Kendini Gönüllü Hisset” uzun soluklu bir Gönüllülük Projesidir.

Bu proje ile gençleri gönüllülük projeleri sürecine dahil ederek hareketlilik olanaklarını artırmak istiyor.

Bu nedenle imkanları kısıtlı gençlerin uluslararası gençlik projelerine katılımını artırmak için projemize imkanları kısıtlı gençleri dahil etmeyi amaçladık. , gençlerin aktif vatandaşlık tutumunu desteklemek istiyoruz.

Projelerin amaçları:

– Gençlerin uluslararası düzeyde faaliyet gösterme becerilerini geliştirmek

– Bölgelerdeki STK’lara katılımı artırmak için gençlere yetkinlikler sağlamak

– Farklı sorunlarda kamu yararına yönelik eğitim ve deneyler yapmak,

– Sosyal uyumu teşvik etmek için toplum arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek

Avrupa Birliği’nde

– Sosyal hayata aktif katılımı teşvik etmek ve yerel gruplar arasındaki bağları güçlendirmek,

– Sürdürülebilir sosyal kalkınma ve demokratik ilkeleri teşvik etmek için sivil toplumda aktif çalışmalar yapmak

Faaliyetler Rato – ADCC tarafından yürütülecektir:

– Farklı eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi (BİT becerileri kazandırmayı amaçlayan çalıştaylar, Kültürlerarası Öğrenme, Gençlik Katılımı, Girişimcilik gibi alanlarda bilgi sağlamaya yönelik çalıştaylar);

– Yerel okullarda küresel vatandaşlık ve eğitim ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi;

– Eğitim fırsatlarını teşvik eden araç ve faaliyetlerin yaratılması ve tanıtılması; eğitim, istihdam, hareketlilik, yaygın eğitim ve girişimcilik;

– Gönüllülüğün, gençlik girişimlerinin ve programlarının desteklenmesi (ulusal ve uluslararası düzeyde);

– Rato – ADCC’de geliştirilen farklı proje ve faaliyetlerin yönetimine destek;

– Rato – ADCC tarafından yönetilen farklı web siteleri için içerik yönetimi, multimedya içeriği ve diğer çevrimiçi belgelerin oluşturulması.

Proje 29 Kasım 2021 – 28 Kasım 2022 (seyahat tarihleri ​​dahil 365 gün) tarihleri ​​arasında Portekiz’in Miratejo kentinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Profili: Katılımcılar cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, sosyal statü, ekonomik statü ve eğitim geçmişine bakılmaksızın aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

– 17 – 30 yaş arası

– yerel gençlerle çalışmak için motive

– olumlu bir yaklaşım, inisiyatif duygusu, esneklik ve coşku

– yeni aktiviteler yaratmakla ilgilenen

– temel düzeyde İngilizce bilgisi

Faaliyetler, bilişim ve bilgisayarın topluma yardımcı olmak ve sosyal ve kültürel çalışmaları geliştirmek için temel bir araç olduğu fikri ile çok ilgilidir. Bu felsefe içinde aşağıdaki özelliklere sahip gönüllüleri ağırlamak istiyoruz:

– Bilişim, yeni medya ve dijital sanat ifadesi ile çalışmak için meslek;
– Projeyi ve proje faaliyetlerini yapmak için motive olmuş;
– Farklı faaliyetlere ve zorluklara karşı olumlu tutum;
– Yeni öğrenme biçimlerine açık;
– İnisiyatif sahibi olmak;
– Kültürlerarası açık fikirli.

Rato – ADCC Hakkında:
2000 yılında kurulan Rato – Associação para a Divulgação Cultural e Científica (ADCC – Kültür ve Bilimi Geliştirme Derneği), Bilgi Toplumunun tanıtımına yönelik girişimler ve projeler geliştiren bir gençlik kuruluşudur.

Rato – ADCC’nin hedef kitlesi özellikle genç yetişkinlerdir ancak eğitim faaliyetleri genel halk içindir (gençler, yetişkinler, yaşlılar). Rato – ADCC, resmi olmayan metodolojiler aracılığıyla farklı kültürel ve akademik geçmişlere sahip insanlar arasında ortak bir zemin oluşturur – teknoloji, eğitimi, kültürü, dayanışmayı ve girişimciliği teşvik etmek için bir araçtır. Rato – ADCC,

2004 yılından bu yana uluslararası hareketlilik programları (kısa ve uzun vadeli) alanında gönderen ve ev sahipliği yapan bir kuruluştur.

Bilgi paketine erişmek için tıklayınız

Başvuru formuna erişmek için tıklayınız

Daha fazla kişinin faydalanması için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak ister misiniz ?
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebarAd Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
%d blogcu bunu beğendi: