Hit enter after type your search item
ERASMUSGRAM

Erasmus'tan daha fazlası

İspanya 2 Ay Gönüllülük Projesi – Masraflar Karşılanıyor

img

İspanya -Cortijo los Baños’da European Solidarity Coprs – Avrupa Dayanışma Programına katılmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

Kısa dönem bu gönüllülük projesi için Katılımcı Çağrısı❗

Proje kapsamında hangi masraflar karşılanacaktır?

Proje kapsamında konaklama, cep harçlığı, yemek parası, vize masrafları ve yol masrafları program tarafından karşılanacaktır.

Projenin sonunda, gönüllü Youthpass Sertifikası alacak

Proje özeti

TOPRAK ve YAŞAM projesinin amacı, gençlerin dünyanın ve toplumun karşı karşıya olduğu zorluklara ve bunların çözümlerine katılmaları; ve böylece bu alanda yürütülen çevre ve insani gelişme faaliyetlerine devam etmektir.

Projenin hedefleri 5 alana bölünmüştür

Aktivite:

Agroekoloji:

– Erozyonun engellenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele

– Biyoçeşitliliği genişletin ve türlerin yok olmasını önleyin

– Gıda egemenliğini geliştirmek

– Türleri ve geleneksel tarım yöntemlerini kurtarın ve verin bölgede var olan doğal kaynaklara verilen değerin artması, yerel biyoçeşitlilik.

2. Çevre Yönetimi:

– Çevresel etkileri, su, toprak ve hava kirliliğini azaltmak.

– Kaynakların kullanımını optimize edin ve enerjiyi dönüştürün

– Ormansızlaşma ve arazinin çölleşmesi nedeniyle bozulan ortamlar için yeniden ağaçlandırma teknikleri ve su yönetimi yoluyla toprağın yenilenmesi ve böylece ilerlemelerinin yavaşlatılması.

3.Sürdürülebilir Yaşam:

-Gençlerin gelecek yaşamlarında ve kalkınma politikalarının tasarımında referans teşkil edebilecek iyi uygulamaları benimsemek.

– Sakinlerin ve gönüllülerin yaşam sürecine katılımı yoluyla kırsal ve çevresel kalkınmaya yardımcı olmak.

4. İletişim

– Kültürlerarası, destekleyici ve sosyal içermeye ilgi duyan bir toplulukta demokratik ve aktif bir yaşamın katılımını teşvik etmek

– Topluluk içinde işbirliği, işte kaliteyi ve diğer kuruluşlar ve paydaşlarla ortak eylemleri teşvik etmek.

– Diğer topluluklardaki katılımcılar tarafından çoğaltılabilecek verimli küçük ölçekli ağaçlandırma tekniklerini yaygınlaştırmak

– Diğer ülkelerdeki gençleri, çölleşme ve iklim değişikliği sorununun, küreselliğinin ve önümüzdeki on yıllarda Avrupa’nın her yerinde sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğinden haberdar etmek.

– Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde gönüllülüğü ve işbirliğini teşvik edin

5. Öğrenme:

– Özgürlük ve kişisel kendini gerçekleştirmede gelişmenin temel unsurları olarak doğa ile ilişki yoluyla eğitin ve duyarlı olun.

– Zaman içinde kalıcı bir kültür tasarlayarak, insanın farklı boyutlarında sürdürülebilir bir yaşam tarzı yaşamak.

Projenin beklenen etkisi aşağıdaki gibidir:

– Bilgi öğrenme çıktılarını iyileştirmek ve çoklu beceriler geliştirmek. – Artan istihdam edilebilirlik ve iyileştirilmiş kariyer beklentileri.

– Artan liderlik, inisiyatif ve eko-girişimcilik.

– Geliştirilmiş öz sorumluluk, öz eğitim ve öz saygı.

– İspanyolca dil becerilerinin geliştirilmesi.

– Daha fazla kültürlerarası ve çevre bilinci.

– Topluma daha aktif ve dinamik katılım.

– Avrupa projesi ve AB değerleri hakkında daha fazla farkındalık. – Permakültür ilkeleri hakkında daha fazla farkındalık.

– Edinilen becerileri, yeterlilikleri ve bilgileri genişletmek için gelecekteki eğitim veya öğretime (resmi/yaygın olmayan) katılmak için daha fazla motivasyon.

Uzun vadede, uluslararası düzeyde Dünya’yı, insanları ve tüm canlıların geleceğini önemseyen bir kültüre katkıda bulunmayı;

Ayrıca, Avrupa Dayanışma Programı tarafından desteklenen binlerce projenin birleşiminin, katılımcı ülkelerin sosyo-eğitim, çevre ve gençlik sistemleri üzerinde bir etkisi olacağını ve daha sürdürülebilir ulusal ve uluslararası politika reformlarını ilerletmeye yardımcı olacağını umuyor, ve Avrupa ve ötesindeki hareketlilik fırsatları için yeni kaynaklar çekmeyi hedefliyor.

Proje ne zaman gerçekleşecektir?

1 Şubat 2022 – 30 Mart 2022

Kaç gönüllü seçilecektir?

Türkiye’den 1 gönüllü seçilecektir

Başvuru formuna erişmek için tıklayınız

Daha fazla kişinin faydalanması için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak ister misiniz ?
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebarAd Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
%d blogcu bunu beğendi: