Hit enter after type your search item
ERASMUSGRAM

Erasmus'tan daha fazlası

Home / (Page 2)

Yazar: Erasmusgram

img
TEMEL AMAÇ Bu 'Truth Seekers' eğitim kursu, yeni gelenlere uluslararası etkinliğe katılmaları için ilk fırsatı sunmayı, onlara özgüven kazanmaları için bir alan sağlamayı ve diğer ülkelerden insanlarla çalışma deneyimi kazanmalarını amaçlamaktadır. EĞİTİM KURSU HAKKINDA "Truth Seekers" projesinin temel amacı, gençlik çalışanlarını, gençlik liderlerini ve gençlik...

Burs almak isteyen öğrenciler, dernek web sitesi üzerinden başvuruda bulunurlar. Başvuru sonuçlarına göre asil ve yedek bursiyerler seçilir ve burs kazananlar, dernek yönetimi tarafından talep edilen evrakları web sitesi aracılığıyla.

Proje kapsamında gençler, kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı yirmi altı iş alanında görev alabilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yurt Time Spor Projesi," KYK yurtlarında kalan öğrencilere ek.

img
Bu projeyle, günümüzde ihtiyaç duyulan liderlik sosyal becerilerini geliştirerek gelecek nesillerin diğer şirketlerdeki veya kendi işlerindeki liderlerin durumlarıyla daha kolay yüzleşmeye hazırlanmalarına ve aynı zamanda dijital yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak istieniliyor Yeni dijital dönüşümlere kolaylıkla uyum sağlayabilir. Projenin gerçekleşeceği şehir hakkında: Vatra Dornei, Romanya'nın Bucovina...

The Children's Village bir gençlik yardım kuruluşudur. Orijinal ailelerinde yaşayamayan çocuk ve gençlerle ilgileniyoruz. Çocuk Köyü'nde yaşları 7 ile 18 arasında değişen yaklaşık 40 çocuk yaşıyor.   Personel psikologlar, öğretmenler,.

PROJE HAKKINDA Küresel olarak modernleşen dünyada insanlar birçok zihinsel sorunla karşı karşıyadır, ancak bireyin etrafında olup biten her şeyle başa çıkabilmek için stresle yüzleşmek zaten doğaldır.   İnsanların geçmişine aldırış.

img
FAALİYET TANIMI Gençlik eğitimi ve toplum merkezi Hirschluch, yaygın eğitim ve uluslararası işbirliği departmanındaki gençlik refah hizmetleri ve sosyal hizmet derneğinin (JuSeV - koordinasyon organizasyonuna bakış) proje yapısının bir parçasıdır;   Berlin'in yaklaşık 60 km güneydoğusunda, Storkow adında küçük bir kasabada yer almaktadır. Burada idari,...

Proje Hakkında   A MINDFUL CREATIVE MUSIC OPPORTUNITY Gençlik çalışması, dışlanma, ayrımcılık, baskı ve sıklıkla ilgili gençlerin ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili diğer zor durumlar da dahil olmak üzere en zorlu.

This div height required for enabling the sticky sidebarAd Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :